รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 วัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลแด่พระธรรมวราลังการ   ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7   และ พิธีเททองหล่อพระนิรันตราย เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 มกราคม 2552 วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้จัดให้มีพิธีขอขมาและตัดปอยผมนาคหมู่ที่มีความประสงค์จะเข้าอุปสมบทตามโครงการ “อุปสมบท 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

 

             ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ครั้งที่ 2/2552  ในวันพุธที่ 23  ธันวาคม  2552  เวลา  13.00 น. ณ  อาคารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา  ชั้น 3  วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  พระเทพรัตนกวี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม)  เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน  20  ท่าน

 

เมื่อวันที่   2 ธันวาคม  2552 เวลา 15.00 น. นายอินทพร  จั่นเอี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ทำความสะอาดพระวิหารหลวงพ่อเพชรมีชัย  และทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82 พรรษา  5 ธันวาคม  2552

 

       สืบเนื่องในอภิลักขิตสมัยฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รััชกาลที่ 6  ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นี้   รัฐบาลเห็นสมควรให้จัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้กำหนดจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ สนามสอบวัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 180 บุคคลทั่วไป ออนไลน์