รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ  2552 โดยประทานให้มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นำมาทอดถวาย ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.09 น.

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสระแก้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

วัดป่าไชยชุมพล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน  ดยประทานอนุญาตให้ นาวาเอก นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ ประธานมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้นำมาทอดถวาย ณ วัดป่าไชยชุมพล ตำบลเสลียงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการ ร่วมทอดผ้าพระกฐินดังกล่าว

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  เข้าสักการะหลวงพ่อเพชรมีชัย ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และพระพุทธมหาธรรมราชา ณ วัดไตรภูมิ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

 
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินค่างาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ผู้อำนวยการระดับสูง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Download this file (แบบสำรวจข้อมูล ผอ.พศจ.doc)แบบสำรวจข้อมูล ผอ.พศจ[ ]884 Kb
 

         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัมมนาและอบรมถวายความรู้พระวิทยากรด้านยาเสพติด ประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำอำเภอ ทั้ง ๑๑ อำเภอ

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8894 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5546 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2560 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 265 บุคคลทั่วไป ออนไลน์