รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม "9ในดวงใจ" ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงานสำนักเรียนดีเด่น ณ วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 8 กันยายน 2552 และถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ องค์ประธานในพิธี

 

 

นายจิรายุทธ วัจนรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ  
และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแทพย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ วัดเพชรวราราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอร่วมพิธี  

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนำคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 10 (ยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์)ขึ้นในวันที่ 5 - 8 กันยายน 2552 ณ วัดติสสมหาวัน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนจากชมรมพระพุทธศาสนาโรงเรียนเพชรพิทยาคมเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน โดยมี พันเอกเบญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นประธาน

 

 

          คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยจัดตั้งกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น...

 

พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานศาสนิกสัมพันธ์ 
ณ หอวัฒธรรมนครบาลเพชรบุรณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 197 บุคคลทั่วไป ออนไลน์