รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวราราม (ธ) และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์พัฒนาคุณธรรมอำเภอน้ำหนาว โดยพระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว จัดโครงการยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์ ขึ้น จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน ดังนี้

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน

 

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานใน
พิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐ รูป

 

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสนี้ ได้เข้าถวายสักการะพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

 

 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายหลอดไฟฟ้าแด่พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดสรรถวายวัดในเขตปกครอง

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2560 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 209 บุคคลทั่วไป ออนไลน์