รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นางสาวพัชรา  สุคันธี

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์พัฒนาคุณธรรมอำเภอน้ำหนาว โดยพระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว จัดโครงการยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์ ขึ้น จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน ดังนี้

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน

 

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานใน
พิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐ รูป

 

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสนี้ ได้เข้าถวายสักการะพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

 

 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายหลอดไฟฟ้าแด่พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดสรรถวายวัดในเขตปกครอง

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์มหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา

 

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
968 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10280 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8638 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3130 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5402 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2432 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์