รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์มหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา

 

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้านดงขุย  
จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมนำคุณภาพชีวิต (ยุวชนคนดีศรีเพชรบูรณ์) ประจำปี ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดญาณเมธี ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอกราบอาราธนาพระสังฆาธิการทุกรูปเข้าร่วมการประชุมตาม วันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

แจ้งการแก้ไขข้อมูลได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

ติดต่อ เครือวัลย์ ทองบุ

โทรศัพท์ ๐๕๖ - ๗๑๓ - ๑๗๔ 

โทรสาร ๐๕๖-๗๑๑-๘๒๔

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้ามวัดตั้งกระถางผ้าป่า-เรี่ยไร

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาว่า ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งได้หลอกลวงร้านค้าและประชาชนทั่วไป รวมถึงส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ วัดเพชรวราราม โดยมี นายจิรายุทธ วัจนรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิด พระธรรมวราลังการ เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เป็นผู้ประกอบพิธีบวชเนกขัมมะ พร้อมทั้งบรรยายธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๖ คน

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 118 บุคคลทั่วไป ออนไลน์