รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นายอัครชัย ได้ผลธัญญา

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๒๕๗ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้ากราบมุทิตาสักการะพระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระภิกษุ สามเณรพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

 

เมื่อวันที่  12  เมษายน  2557  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านตราตั้งเจ้าคณะตำบล ในงานฉลองศาลาการเปรียญ ฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ และตราตั้งเจ้าคณะตำบล  "พระครูสุพัชราภรณ์"  ณ  วัดศรีบุญเรือง  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทำหน้าที่ศาสนพิธีกร มีข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2557  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  จวนผู้ว่าฯ เพื่อขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่  9  เมษายน  2557  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้ากราบสักการะขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์       ประจำปี 2557 ดังนี้

 


เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และพนักงานฯ จัดโครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๒.๓๐ น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวงและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุ (พระอารมหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานฯ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระปริยัติพัชราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดฯ พระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ พระเถระ และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบถวายการต้อนรับ

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
1074 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10587 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8893 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3239 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5545 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2559 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 117 บุคคลทั่วไป ออนไลน์