รวมพลังคนไทยไม่โกง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


พระราชปริยัติบัณฑิต

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)พระศรีพัชโรดม

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


นางสาวพัชรา  สุคันธี

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำนักพุทธฯ

Home

วานนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๔ (นครสวรรค์,กำแพงเพชร,พิจิตร,เพชรบูรณ์) จัดการประชุมระดับภาค โดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุมวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระเดชพระคุณพระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานฯ

 

วานนี้ เวลา 09.00 น. นายสมบัติ  คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายธนพัฒน์  สุนประโคนนักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายสมชาติ  สะดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวฉลองขวัญ  แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" รุ่นที่ 5 และโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด(MOU) ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2556  ณ  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ พระมหาทันตธาตุเจดีย์ วัดน้ำวิ่ง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานฯ

 

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ              ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์            ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕    ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดถวายเทียนพรรษาในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน ๗ วัด โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาของมูลนิธิในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 2013-06-21 04:53:58 เครือวัลย์ ทองบุ วัดสำคัญของจังหวัด
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ...
968 0

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 2009-11-12 07:37:28 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 ประวัติวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง            วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...
10280 0

วัดช้างเผือก 2009-11-10 08:15:27 วิโรจน์ ไผ่ย้อย วัดสำคัญของจังหวัด
วัดช้างเผือก
 ประวัติวัดช้างเผือก           วัดช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 313 บ้านยางหัวลม หมู่ที่ ...
8638 0

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว 2010-02-17 03:56:45 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ถ.ชุมแพ-หล่มสัก บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ...
3130 0

วัดวังชมภู 2010-02-17 03:23:51 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดวังชมภู
วัดวังชมภูต.วังชมภู อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำหรับปฏิบัติธรรม ...
5402 0

วัดมหาธาตุ 2010-02-12 09:31:58 วิโรจน์ ไผ่ย้อย สถานที่ปฏิบัติธรรม
วัดมหาธาตุ
สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ  ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ...
2432 0

แนะนำเว็บไซต์


.........................................

..........................................

..........................................

..........................................


..........................................

..........................................


..........................................


.........................................


วัดสำคัญของจังหวัด

วัดมหาธาต จ.เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...

 
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรรัตน์ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 173 บุคคลทั่วไป ออนไลน์