รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน การประชุมระดับวัดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอกราบอาราธนาพระสังฆาธิการทุกรูปเข้าร่วมการประชุมตาม วันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document