รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาพระวิทยากร

         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัมมนาและอบรมถวายความรู้พระวิทยากรด้านยาเสพติด ประจำศูนย์พัฒนาคุณธรรมประจำอำเภอ ทั้ง ๑๑ อำเภอ

ซึ่งโครงการดังกล่าว จัด ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตลอดการสัมมนาในครั้งนี้ พระวิทยากร ทั้ง ๖๖ รูป ได้รับการถวายความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการประยุกต์กิจกรรม เกมส์ เพลง สื่อ เทคโนโลยี ในการเป็นพระวิทยากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีวิทยากรถวายความรู้ เช่น พระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ,พระใบฎีกาทองหยอด ธมฺมธโร ,พระอดุลย์ สีลสํวโร รองประธานเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม ,พันโท ศนิโรจน์ ธรรมยศ หัวหน้าแผนกผลิตรายการและข่าว กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

จากการสัมมนาในครั้งนี้ พระวิทยากรจะได้ไปจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 11:10 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document