รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home วัดสำคัญของจังหวัด วัดตาล

ประวัติวัดตาล

            วัดตาล ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ - งาน ๐๘ ตารางวา อาณาเขต.ทิศเหนือยาว ๔๕ วา ติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ใต้ยาว ๔๕ วา ติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ยาว ๔๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ มีที่ดินที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด ริมหมู่บ้าน เป็นทุ่งนา มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ตาม นส. ๓ เลขที่ ๘๙
ได้สร้างขึ้นมาเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๐๓ กล่าวกันว่า บางตำรากล่าวกันว่า เจ้าเมืองลม หรือ เจ้าเมืองหล่มเก่า เป็นผู้สร้าง อีกตำราในหนังสือสวดมนต์วัดสระเกศ กล่าวว่า เป็นวัดที่ราษฎร์ร่วมกันสร้าง
วัดนี้ได้รับวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.๒๔๓๐
เจ้าอาวาสที่สืบทราบนามในระยะภายหลัง ได้แก่

รูปที่ ๑ ครูบาสิงห์
รูปที่ ๒ ครูบาหม
รูปที่ ๓ ครูบาคำ
รูปที่ ๔ ครูบาตาว
รูปที่ ๕ ครูบาจันนา
รูปที่ ๖ หลวงพ่อจันนา พ.ศ.2487-2491
รูปที่ ๗ มหาเกษม พ.ศ.2492- พ.ศ.๒๕๐๙
รูปที่ ๘ ครูบาวัน พ.ศ.๒๕๐๙- พ.ศ.๒๕๑๓
รูปที่ ๙ หลวงพ่อลัย พ.ศ. ๒๕๑๓
รูปที่ ๑๐ พระอาจารย์ศร พ.ศ.๒๕๑๔-พ.ศ.๒๕๑๖
รูปที่ ๑๑ พระอธิการทองรักษ์ สุทันฺโต พ.ศ.๒๕๒๐–๒๕๒๔
รูปที่ ๑๒ พระแสง สุธมฺโม รักษาการสืบต่อมา
รูปที่ ๑๓ หลวงตาจันทร์แจ่ม พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๔
รูปที่ ๑๔ เจ้าอาวาสองค์ปัจุบัน คือพระครูสถิตพัชรธรรม พ.ศ.๒๕๓๔ – ปัจจุบัน
อาจารย์บา หันแท่นบูชาที่อุโบสถ อยู่ประมาณ 5 ปี ยุคจัดฉลองพุทธบาท ประมาณ พ.ศ.2508 10 ปี

          ประวัติความเป็นมาของวัดแต่ดั้งเดิม ปรากฏเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานของคนรุ่นหลัง ถ่ายทอดสืบต่อกันมาสู่ลูกหลานจากปากต่อปาก ที่เด่นชัดเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่สร้างขึ้นด้วยปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะร่วมสมัยสุโขทัยกับอยุธยาปนสิลปกรรมลาวหลวงพระบาง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๙๕ เมตร สูง ๔๑๙ เมตร พระยืน สูง ๒.๙๓ เมตร กว้าง ๗๙ เมตร พระนอน ยาว ๓.๕๙ เมตร สูง ๗๙ เมตร กว้าง ๗๙ เมตร กล่าวกันว่า มีพระเถระผู้ใหญ่เดินทางมาจากทางใต้ ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัด แล้วขึ้นมาพาประชาชนในละแวกนี้พัฒนาวัดและได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ขึ้นมา วันที่นำพาช่างและประชาชนปั้นแต่งพระเศียรพระพักตร์นั้น ยังไม่ทันได้แต่งพระเศียร พระพักตร์ พระนาสิก พระเนตร ก็ได้เวลาพักเที่ยง พากันมาหุงหาอาหารกันที่ป่าไผ่ด้านตะวันออก (บริเวณหลังต้นหางนกยุงปัจจุบัน) ขณะนั้น ได้พากันเห็นคนแก่นุ่งขาวห่มขาว เดินไปมาระหว่างบ่อน้ำ (ใต้ต้นจันทร์) กับพระพุทธรูป
ที่กำลังสร้าง

          หลังจากที่รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็พากันมาจะปั้นแต่งพระพทธรูปกัน ต่อ แต่ปรากฏว่า พระพักตร์ พระเศียรได้รับการปั้นแต่งบริบูรณ์งดงามเรียบร้อยแล้ว ก็เลยพากันเข้าใจว่า เทวดามาช่วยสร้าง

          อีกตำนานที่เล่าขานกันมา กล่าวกันว่า วัดศรีมงคล บ้านหินกลิ้ง ซึ่งห่างขึ้นไปทางเหนือ เกือบ ๑ กิโลเมตรนั้น เป็นที่ตั้งของกองทหาร เวลาจะออกรบจับศึก จะพากันมาทำพิธีตั้งสัตย์ ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดตาล ทำให้วัดตาลได้ถูกเรียกขานว่าเป็น “วัดสาบาน”
และจากพฤติกรรมที่ประชาชนทั่วไปทั้งที่ใกล้และไกลจากทั่วประเทศ ตลอดทั้งต่างประเทศ มีศรัทธามากราบนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายลักษณะดังนี้

- ขอบนช่วยคุ้มครองรักษาอำนวยพรให้ครอบครัวลูกหลานของตน
- ขอบนให้ขายที่ดินได้ง่าย เร็ว ราคาดี ทำการค้า ทำงานให้มีความเจริญรุ่งเรือง
- ขอบนขอความเมตตาให้ลูกของตนสอบเข้าเรียนต่อ เข้าทำงาน เข้ารับราชการได้
- ขอบนให้พ้นผิด ชนะคดีความในศาล
- ขอบนมิให้ถูกติดเกณฑ์ทหาร
- สาบานตนให้พ้นผิดเกี่ยวกับการลักขโมยสิ่งของ แสดงความบริสุทธิ์
- สาบานตนลด เลิก ละ ยาเสพติด
- อื่นๆ

          จากเหตุแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดตาลได้รับการเคารพยกย่องนับถือจากผู้มีศรัทธาทั่วไปอย่างกว้างไกลว่า เป็น”วัดศักดิ์สิทธิ์” เป็นวัดสาบาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด และพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้รับการเรียกขานเป็นที่ทราบกันมาว่าในนาม “หลวงพ่อใหญ่วัดตาล” ปัจจุบันทางอำเภอและเทศบาลตำบล ได้เปิดให้เป็นวัดทัศนศึกษาแล้ว
พระครูสถิตพัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดตาล
โทร. 056-747286, 087-2029039 ผู้เขียน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:11 น.)

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document