รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

       สืบเนื่องในอภิลักขิตสมัยฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รััชกาลที่ 6  ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นี้   รัฐบาลเห็นสมควรให้จัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้กำหนดจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

      โดยกำหนดชื่องานว่า "งานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา

      สำหรับกำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดมหาธาตุ  พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าราชการ แขกผู้เกียรติ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ  บริเวณศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ
  • เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี เดินทางถึง จุดธุปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัุตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อด้วยอาราธนาศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องจตุปัจจัยหลังพระเจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 15:11 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document