รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุ

 

 

ศาลาการเปรียญชั้น 2 สถานที่สัปปายะ หน้าพระบรมสารีริกธาตุ

 

คอมเมนต์  

 
0 #1 วันที่ 09-04-2012 06:04 น.
เริ่มสวดมนต์ทำว ัตรเย็นเวลา ๑๙.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฏฐานตามแนว ทางสติปัฏฐาน ๔ หลังสวดมนต์ทำวั ตรเสร็จ ฟังธรรมกถาตามกา ล เป็นประจำทุกวัน

.
ขอเชิญร่วมปฏิบั ติธรรม สร้างบุญใหม่ อุทิศบุญให้ผู้ม ีพระคุณและบุคคล อันเป็นที่รัก ทุกวัน
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document