รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home นิทานธรรมบท ระเบียบการเบิกจ่ายนิตยภัต

ขั้นตอนการปฎิบัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

บัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ....... งบใหญ่ (เดือนตุลาคม ....... - กันยายน ........)
      - ส่วนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ณ ที่ทำการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
      - ส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการโอนนิตยภัตไปยังส่วนจังหวัด เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

วิธีดำเนินการ เพื่อติดต่อขอรับนิตยภัต 

พระที่มีรายชื่อในบัญชีถือจ่าย (งบใหญ่) ติดต่อขอรับนิตยภัตได้ ดังนี้
      - ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร พร้อมแนบสำเนาสมุดธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่ ชั้น 3 ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือจัดส่งแบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร ได้ทางไปรษณีย์ โดย ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
      - ส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อขอรับนิตยภัตได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่พระสังฆาธิการ ฯ สังกัดอยู่

 

คอมเมนต์  

 
0 #3 วันที่ 16-03-2012 21:03 น.
ตั้งแต่เดือนเมษ า53 จนป่านนี้ยังไม่ ได้เลย สงสัยเก็บเข้าบั ญชีส่วนตัวกินดอ กก่อนค่อยจ่ายมั ้ง ดอกเบี้ยคงหลายน ะ ส่วนพระไม่มีจะจ ่ายค่านํ้าค่าไฟ แล้ว
อ้างอิง
 
 
+4 #2 วันที่ 25-08-2010 06:08 น.
เป็นมา10เดือนยังไม่ได้ รับเลย
อ้างอิง
 
 
+3 #1 วันที่ 14-05-2010 19:05 น.
ค่านิตยภัยรอบสอ งตั้งแต่เดือนมิ ถุนายน 52 จนถึงตอนนี้ยังไ ม่ได้เลยทราบว่า จะออกให้เดือน เมษายน 53 ตอนนี้เดือน พฤษภาคม กลางเดือนแล้วทำ ไมยังไม่เห็นออก เลย ช่วยดำเนินการด้ วยนะรู้สึกว่าจะ นานเกินไปแล้ว :cry: :cry:
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document