รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home มติเถรสมาคม เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระอารามหลวง  3  แห่ง ได้แก่

  • วัดมหาธาตุ  พระอารามหลวงชนิดสามัญ ชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ ถนนนิกรบำรุง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์
  • วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวงชนิดสามัญ ชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนพิทักษ์  ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
  • วัดเพชรวราราม พระอารามหลวงชนิดสามัญ  ชั้นตรี  ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายนามตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์  (มหานิกาย) ประกอบด้วย

        1.  พระเทพรัตนกวี     เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์     วัดมหาธาตุ พระอารมหลวง   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
        2.  พระปริยัติพัชราภรณ์    รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(1) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม   อำเภอหล่มสัก
        3.  พระศรีพัชโรดม  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(2)   วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        4.  พระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        5.  พระครูพัชรคณาภิบาล  เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก     วัดเขาค้อพัฒนาราม  อำเภอเขาค้อ
        6.  พระครูอาทรวชิรคุณ    เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง   วัดสว่างสันติวรรณ อำเภอวังโป่ง
        7.  พระครูพัชรคณาภิรักษ์   เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว    วัดโคกมน   อำเภอน้ำหนาว  
        8.  พระครูสุเขตพัชรคุณ    เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ     วัดบ้านนายาว   อำเภอเขาค้อ
        9.  พระครูกิตติพัชรคุณ  เจ้าคณะอำเภอชนแดน วัดลาดแค  อำเภอชนแดน
        10.  พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม  เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า  วัดสระเกศ  อำเภอหล่มเก่า
        11.  พระมหาถาวร  ถาวรเมธี  เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี  วัดประชานิมิต  อำเภอวิเชียรบุรี
        12.  พระมหาธนินทร์  นราสโภ   เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่  วัดน้ำวิ่ง  อำเภอหนองไผ่
        13.  พระครูสิริพัชโรภาส    เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน  วัดซับสมอทอด  อำเภอบึงสามพัน
        14.  พระครูถาวรพัชรโสภณ  เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ  วัดศิริมงคล  อำเภอศรีเทพ

ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ประกอบด้วย

        1.  พระวิสุทธินายก    เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)    วัดสนธิกรประชาราม  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        2.  พระครูโสภณวัชรคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
        3.  พระครูวัชรธรรมาจารย์  เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก – เขาค้อ  วัดป่าไชยชุมพล  อำเภอเชาค้อ
        4.  พระครูกันตศีลาภิยุต    เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า – น้ำหนาว    วัดดอนไชย    อำเภอหล่มเก่า
        5.  พระครูปัญญาวราจารย์  เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ - บึงสามพัน  วัดเขาเจริญธรรม  อำเภอบึงสามพัน
        6.  พระครูสุนทรธรรมปคุณ  เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี – ศรีเทพ  วัดป่าสระแก้ว อำเภอศรีเทพ    

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 10:08 น.)

 

คอมเมนต์  

 
+1 #4 pot วันที่ 29-08-2013 14:08 น.

เจ้าคณะอ.หล่มเก่า ก็อ.เสถียร แห่งวัด ดอนไชย
อ้างอิง
 
 
0 #3 วันที่ 18-03-2012 20:03 น.
เจ้าคณะอำเภอหล่ มเก่า ยังองค์เดิมหรือ !
อ้างอิง
 
 
0 #2 วันที่ 29-03-2010 21:03 น.
ถ้ามีภาพประกอบก ็คงจะดีน่ะครับ ตำแหน่งเจ้าคณะผ ู้ปกครอง
อ้างอิง
 
 
-3 #1 วันที่ 29-03-2010 20:03 น.
จอ.เมือง ท่านเป็นเจ้าคุณ แล้วครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document