รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home วันสำคัญทางพุทธศาสนา รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ)

รายชื่อวัด (ธรรมยุต ) จังหวัดเพชรบูรณ์


สำรวจข้อมูล ณ  วันที่   1  มกราคม  2556


อำเภอเมืองเพชรบูรณ์


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

จิรวัฒนาราม

5

ห้วยสะแก

เมือง

21/8/2518

9/5/2534


2

เพชรวราราม(พระอารามหลวง)

-

ในเมือง

เมือง

2501

2502


3

วังชมพู

3

วังชมภู

เมือง

8/6/2522

2/3/2527


4

วารีวนาราม

6

ตะเบาะ

เมือง

14/10/2520

-


5

เวฬุวนาราม

3

นาป่า

เมือง

1/7/2514

17/9/2519


6

สนธิกรประชาราม

3

สะเดียง

เมือง

17/3/2535

19/5/2547


7

เฉลียงลับ

6

นาป่า

เมือง

6/5/2537

31/3/2549


8

บุ่งกกเรียง

1

ห้วยใหญ่

เมือง

14/11/2538

-


9

สังกิจจาราม

2

สะเดียง

เมือง

4/12/2546

-


10

จงจิตสามัคคีธรรม

6

ชอนไพร

เมือง

25/12/2547

-


11

ไทรงาม(รัตนาวาส)

9

สะเดียง

เมือง

30/12/2548

-


12

ศรีป่าสัก

4

ดงมูลเหล็ก

เมือง

20/4/2550

-


13

ป่าบ้านโคก

2

บ้านโคก

เมือง

1/5/2550

-


14

ป่าโนนเสาธง

6

ตะเบาะ

เมือง

15/8/2551

-


15

ติสสมหาวัน

9

น้ำร้อน

เมือง

10/1/2555

-


16

ขุนผาเมือง

1

ชอนไพร

เมือง

24/12/2555

-


17

สันติคามคีรี

7

ระวิง

เมือง

24/12/2555

-


18

คูหาบรรพต

8

ระวิง

เมือง

24/12/2555

-


19

จันทูปมาวาส

10

นายม

เมือง

24/12/2555

-


อำเภอชนแดน


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

สวัสดิ์ประชาราม

3

ลาดแค

ชนแดน

13/2/2552

-


2

เทพธรรมรังษี

12

บ้านกล้วย

ชนแดน

24/12/2555

 


อำเภอหล่มสัก


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

เกาะสวรรค์

6

ลานบ่า

หล่มสัก

2482

-


2

นาแซงน้อย

8

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

30/12/2531

21/11/2532


3

โพธิ์ศรีสองคร

3

หล่มสัก

หล่มสัก

2350

2517


4

สันติวัฒนา

2

สักหลง

หล่มสัก

2519

2520


5

สามัคคีวัฒนา

-

หล่มสัก

หล่มสัก

2478

2485


6

เนินแก้วสว่างสีทอง

4

น้ำเฮี้ย

หล่มสัก

2482

-


7

ชัยมงคล(วนาราม)

1

ปากช่อง

หล่มสัก

23/9/2545

-


8

ป่าห้วยชัน

7

สักหลง

หล่มสัก

20/9/2543

12/11/2553


 

 

 

 

 

 

 


อำเภอเขาค้อ


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

ป่าไชยชุมพล

3

สะเดาะพง

เขาค้อ

14/12/2538

9/1/2547


2

วิชมัยปุญญาราม

1

เขาค้อ

เขาค้อ

24/11/2547

-


 

 

 

 

 

 

 


อำเภอน้ำหนาว


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

ครองยุต

5

หลักด่าน

น้ำหนาว

2483

-


 

 

 

 

 

 

 


อำเภอหล่มเก่า


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

ดอนไชย

10

หินฮาว

หล่มเก่า

2478

17/1/2541


2

นิรมลวัฒนา

5

หล่มเก่า

หล่มเก่า

10/4/2515

11/2/2552


3

ศิลาจารย์

6

ศิลา

หล่มเก่า

2400

-


4

ศิลามงคล

3

หินฮาว

หล่มเก่า

2280

2290


5

สีบานเย็น

5

หินฮาว

หล่มเก่า

2474

2/9/2553


6

อรัญวารี

13

วังบาล

หล่มเก่า

2482

2/9/2553


7

ลัฎฐิวัน

2

นาเกาะ

หล่มเก่า

2320

2330


8

ห้วยมัจฉาวาส

3

ตาดกลอย

หล่มเก่า

23/3/2555

-


9

พระธาตุภูผาชัย

5

นาซำ

หล่มเก่า

18/12/2555

-


อำเภอหนองไผ่


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

นาเฉลียง

6

นาเฉลียง

หนองไผ่

16/2/2530

-


2

วิมุตตาราม

2

หนองไผ่

หนองไผ่

2513

-


3

ซับชมภู

8

บ้านโภชน์

หนองไผ่

22/6/2535

31/10/2548


4

ป่าบ้านหัวโตก

4

นาเฉลียง

หนองไผ่

25/2/2552

-


5

ป่าสระแก้ว

10

เพชรละคร

หนองไผ่

27/10/2553

-


6

ทองพัฒนาราม

9

หนองไผ่

หนองไผ่

24/12/2555

-


อำเภอบึงสามพัน


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

เขาเจริญธรรม

9

หนองแจง

บึงสามพัน

21/5/2534

15/5/2539


2

ศรีมงคล

1

ศรีมงคล

บึงสามพัน

18/5/2538

23/6/2553


 

 

 

 

 

 

 


อำเภอวิเชียรบุรี


ที่

ชื่อวัด

หมูที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

พุเตยวนาราม

5

พุเตย

วิเชียรบุรี

23/8/2514

5/4/2517


2

วิสุทธิมัคคาราม

8

สระประดู่

วิเชียรบุรี

25/2/2536

-


3

ป่าแสงทอง

16

บ่อรัง

วิเชียรบุรี

2/5/2545

-


4

ป่าหนองบง

19

บ่อรัง

วิเชียรบุรี

30/12/2548

-


5

เขาวังเทพสถิตย์

13

โคกปรง

วิเชียรบุรี

18/4/2546

20/9/2550


6

สุวรรณคีรีวิหาร

8

ซับสมบูรณ์

วิเชียรบุรี

30/12/2548

-


7

ป่าวังเตียน

11

โคกปรง

วิเชียรบุรี

24/7/2552

-


8

ท่ายางสามัคคีธรรม

7

สระประดู่

วิเชียรบุรี

26/10/2552

-


9

ป่าด่านแก้ว

11

บ่อรัง

วิเชียรบุรี

31/5/2553

-


10

ป่าบ่อรัง

1

บ่อรัง

วิเชียรบุรี

27/2/2555

-


11

ป่าพัฒนาราม

12

ภูน้ำหยด

วิเชียรบุรี

27/2/2555

-


อำเภอศรีเทพ


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

ป่าสระแก้ว

5

ศรีเทพ

ศรีเทพ

11/1/2536

8/4/2546


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


อำเภอวังโป่ง


ที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปีที่ตั้งวัด

ปีที่รับวิสุงฯ1

สันติวรญาณ

6

วังศาล

วังโป่ง

20/4/2550

2/7/2551


2

ถ้ำผาผึ้ง

13

วังหิน

วังโป่ง

16/1/2555

 
จำนวนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ )

ที่

อำเภอ

จำนวน(วัด)

หมายเหตุ

1

เมือง

19

2

หล่มสัก

8

3

หล่มเก่า

9

4

เขาค้อ

2

5

น้ำหนาว

1

6

หนองไผ่

6

7

บึงสามพัน

2

8

วิเชียรบุรี

11

9

ศรีเทพ

1

10

วังโป่ง

2

11

ชนแดน

2

รวม

63


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:05 น.)

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document