รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วันการศึกษาคณะสงฆ์ ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีที่ ๖ พิธีถวายมุทิตาสักการะพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท่านเ้จ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นองค์ประธานฯ โดยมีกำหนดการดังนี้


เวลา ๐๘.๐๐ น. นักเรียน นิสิต มจร. และเจ้าสำนักศาสนศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมเพรียงกันในศาลาการเปรียญ

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นั่งประจำบนอาสน์สงฆ์

- นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย / กล่าวคำอาราธนาศีล / กล่าวคำอาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๐๐ น. เ้จ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ 

                       เข้าสู่ศาลาการเปรียญ

-พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) ถวายเครื่องราชสักการะ

               -พระวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์() ถวายเครื่องราชสักการะ

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ

-พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) กล่าวรายงาน

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวปวารณาถวายความอุปถัมภ์

-นายสมบัติ  คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ขานรายนามพระสงฆ์                              ทรงสมณศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับเครื่องมุทิตา พระภิกษุ สามเณร เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน                            ๑๐๒ ทุน และผู้อุปถัมภ์เข้ารับของที่ระลึก

-เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบเครื่องมุทิตาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเปรียญ พระภิกษุแผนกสามัญศึกษา พระนิสิต มจร. พระนิสิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาเปรียญ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อุปถัมภ์การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา

-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา ๓ จบ

-นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายไทยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนาให้พร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:07 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document