รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข้อมูลพระ-วัด
จำนวนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ 834 วัด
มหานิกาย 743 วัด
ธรรมยุต 91 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 831 วัด
มหานิกาย 741 วัด
ธรรมยุต 90 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดเพชรบูรณ์
พระภิกษุ 5,106 รูป
มหานิกาย 4,535 รูป
ธรรมยุต 571 รูป
สามเณร 763 รูป
มหานิกาย725 รูป
ธรรมยุต 38 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

4,535

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 09:08 น.)

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document