รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณชญาดา ชุณหชัชวาลกุล  โรงเรียนพาณิชการเจ้าพระยา  รอบครัวชุณหชัชวาลกุล  คุณโสฬสชาติ แดงแสงส่ง และครอบครัว  ครอบครัวประเสริฐวิทย์  ท่านอัยการยิ่งกมล สัมฤทธิ์อุทัย  คุณนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  คุณสมคิด ลิ่มสกุล และครอบครัว  ท่านฝ่าจ้าว ประเทศสิงคโปร์ นายสมบัติ  คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ในการนี้ นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญญรัตน์  พทักษ์ชัยชาญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายธนพัฒน์  สุนประโคน นักวิชาการศาสนาชนาญการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:09 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document