รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

                                 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อจำหน่ายโดยนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร" 

ความหมายของเข็มที่ระลึกฯ

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีลักษณะชุบทองลงยา ขนาดประมาณ ๔ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม "ญสส" ย่อมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช มีรูปช้างไอยราวัตขนาบ ๒ ข้าง หมายถึงทรงอุบัติในสกุลคชวัตร ด้านล่างผูกเป็นแพรแถบมีข้อความอักษรสีทองว่า "การฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี" ส่วนด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรจุในกล่องสีเหลืองทอง ฝากล่องด้านนอกเป็นลายเส้นแบบเข็มที่ระลึกสีขาวเงิน ส่วนด้านในจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖"

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ผ่านการประกอบพิธีมังคลาภิเษกเพื่อเป็นพุทธคุณและเป็นสิริมงคล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ราคา ๓๐๐ บาท จึงขอเชิยชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าด้วยพุทธคุณทั้งปวงเหมาะแก่การมีประดับไว้สำหรับบูชาและเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นอรุสรณ์แห่งความทรงจำในการร่วมบำเพ็ญพระกุศล โดยสั่งซื้อเข็มที่ระลึกได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งซื้อในวันเวลาราชการดังนี้

๑.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดต่อสอบถามโทร ๐๒-๒๘๑๗๒๓๓

      ๒.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

      ๓.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์

         โทร.๐๕๖-๗๑๓๑๗๔-๕  โทรสาร.๐๕๖-๗๑๑๘๒๔

รับเข็มที่ระลึกฯได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายนเป็นต้นไป

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:05 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document