รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 โดยมีพระศรีพัชโรดม เลาขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม), พระครูโสภรวัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(ธ) พระครูกิตติคุณสาร เจ้าอาวาสวัดวังชมพู(ธ) พระครูศรีพัชรบวร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว(ม) พระมหาทองหยอด ธมฺมธโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลสะเดียง-ในเมือง เขต 1 คณะพระภิกษุ สามเณรจากวัดต่างๆ ฝ่ายฆารวาสมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นายไกรสร กองฉลาด ปลัดจังหวัดฯ นายสมาน ปรางวัชรากร ประธาน กกต.จังหวัด นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 14:10 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document