รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

โดยมีกิจกรรมดังนี้

ภาคเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธอุทยานเพชบุระ                             โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุญยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมาน  ปางวัชรากร ประธาน กกต.จังหวัด  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วม  พิธีเป็นจำนวนมาก

   เวลา ๐๘.๓๐ น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุญยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมาน  ปางวัชรากร ประธาน กกต.จังหวัด  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วม  พิธีเป็นจำนวนมาก

   เวลา ๑๐.๓๐ น.พิธีเกี่ยวข้าวโครงการปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวแคน้อย

โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัด นายจารุเกียรติ  ปัญญาดี พลังงานจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วม  พิธีเป็นจำนวนมาก

ภาคค่ำ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุญยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมาน  ปางวัชรากร ประธาน กกต.จังหวัด  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปรชาชนชาวเพชรบูรณ์ เข้าร่วม  พิธีเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 16:12 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document