รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช ครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน โดยมีพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗(ธ) เป็นประธานสงฆ์


พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) ,พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) พระศรีพัชโรดม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) ,พระครูอุดมพัชรธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง , พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะอำเถอเมืองฯ(ธ), และพระสงฆ์ รับอาราธนาสวดสดัปกรณ์ มีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ พลตรีไสว  พลการ ผู้บังคับการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเยาวมาลย์  จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 16:12 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document