รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ โครงการถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา18.30 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกล่าวรายงานถีงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก และวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เดินทางไปถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชนในเขตอำเภอน้ำหนาว ที่ประสบภัยพิบัติหนาว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2013 เวลา 16:12 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document