รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ  ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ   พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม)        เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวเยาวมาลย์  จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่้วมพิธี ๑,๐๐๐ คน มีกิจกรรมดังนี้        


เวลา ๑๙.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน นางศิริพร  เรืองวงษ์                               ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนายกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด                                 เพชรบูรณ์  นางสาวเยาวมาลย์  จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์                               หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่้วม

เวลา ๒๑.๐๐ น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์                                 นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ                           ศาสนาจังหวัด  นายกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์                                                       นางสาวเยาวมาลย์  จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์                                             หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่้วมพิธี

เวลา ๒๓.๓๐ น. พิธีถวายผ้าป่า พิธีสวดพุทธมนต์ และห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ โดยคณะสงฆ์นำสวดพุทธมนต์                                     นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี                                 รองผู้ว่าฯ นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  นางศิริพร  เรืองวงษ์                           ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายกฤษณ์  วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด                               เพชรบูรณ์ นางสาวเยาวมาลย์  จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์                               หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน พุทธศาสนิกชน ชาวเพชรบูรณ์เข้าร่้วมพิธี

                                   

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 13:01 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document