รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราช ในโอาสวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะข้าราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์


โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม), เจาอาวาสวัดมหาธาตุ(พรอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระเดชรคุณพระศรีพัชโรดม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะพระภิกษุ สามเณร จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:02 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document