รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2557  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์, เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงซึ่งจัด ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑.เวลา  ๐๖.๐๐  น. พิธีตัดปอยผมนาค โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังวหัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ  นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

๒.เวลา  ๐๖.๓๐  น. พิธีตักบาตร โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

๓.เวลา  ๐๗.๓๐  น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ  นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

๔.เวลา  ๐๘.๑๕  น. พิธีถวายน้ำสรงสักการะพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรีไสว  พลการ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

๕.เวลา  ๐๙.๐๙  น. พิธีวางศิลากฤษ์สร้างศาลาการเปรียญ  ๘๐  ปี  พระเทพรัตนกวี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ นายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงษ์ ประธานมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

๖.เวลา  ๑๓.๐๐  น. พิธีปฏิบัติธรรม โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายธรรมให้คณะอุบาสก  อุบาสิกา ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมฟัง

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:02 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document