รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ ประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๒ - ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง  ๑๑  อำเภอ

โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมในแต่ละอำเภอ พระเดชพระคุณพระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอ พระสังฆาธิการ ในเขตแต่ละอำเภอ มีนางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม รายละเอียดดังนี้

๑.วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                 เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองฯ  ณ  ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองฯ

๒.วันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                     เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอหล่มสัก ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก                         เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอหล่มเก่า  ณ  วัดศณีชมชื่น ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า

        ๓.วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                     เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอศรีเทพ  ณ  วัดศิริมงคล  ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ                             เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอวิเชียรบุรี  ณ  วัดรวมทรัพย์  ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี

๔.วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                                            เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอหนองไผ่ ณ วัดเพชรราราม  ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่                        เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอบึงสามพัน ณ วัดซับสมอทอด  ตำบลซับสมอทอด                                                        อำเภอบึงสามพัน 

๕.วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗                                                                                                                            เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอวังโป่ง ณ วัดเนินศิลาเพชร ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง                                เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอชนแดน ณ วัดสว่างเนตร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน

๖.วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                                            เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอเขาค้อ ณ วัดบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ          

๗.วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                                             เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะสงฆ์อำเภอน้ำหนาว ณ วัดห้วยสนามทราย ตำบลโคกมน                                                               อำเภอน้ำหนาว

  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 14:06 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document