รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ พิธีลงนาม MOU "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนราชการ และอำเภอ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) ร่วมลงนาม  นายวิเชียร  จันทรโณทัย             ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์ กล่าวรายรายฯ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมพิธี


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:07 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document