รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

1.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับบุคคล ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1

2.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับสมาชิกครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 2

3.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 3

4.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับตำบล ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 4

5.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 5

6.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 6

6.ใบสัมครโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สำหรับสถานศึกษา/โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 7

7.ใบสัมครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 8

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Download this file (1.pdf)sil5_1[ ]450 Kb
Download this file (2.pdf)sil5_2[ ]729 Kb
Download this file (3.pdf)sil5_3[ ]670 Kb
Download this file (4.pdf)sil5_4[ ]935 Kb
Download this file (5.pdf)sil5_5[ ]922 Kb
Download this file (6.pdf)sil5_6[ ]459 Kb
Download this file (7.pdf)sil5_7[ ]700 Kb
Download this file (8.pdf)buddha_8[ ]680 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014 เวลา 16:08 น.)

 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document