รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน พิธีตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีตักบาตรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระภิกษุ สามเณรรับบิณฑบาต นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าฯ นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีฯ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document