รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ การประชุมสัมมนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔


เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับอำเภอ ๑๑ อำเภอ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   ณ  วัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระเถระ และตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ทั้ง ๑๑ อำเภอเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้


เวลา  ๐๘.๐๐  น. ลงทะเบียน

เวลา  ๐๘.๓๐  น. เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษโดย  พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์                                                 บรรยายเรื่อง นโยบาย  ๑  ตำบล  ๑  มหาเปรียญ และโครงการ  ๑  ตำบล  ๑  กฐินสามมัคคี

เวลา  ๐๙.๐๐  น. พระมหาถาวร  ถาวรเมีธี รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี  วิทยากรต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์                                       บรรยายเรื่อง หลักการปฏิบัติศีล ๕

เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระครูนครโพธิ เจ้าอาวาสวัดเวียงโพธิ์งาม  วิทยากรต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์                                                     บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เวลา  ๑๒.๓๐  น. พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี                                                                                             บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เวลา  ๑๔.๓๐  น. นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์                                                     บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์กับการ                                                         สนองงานคณะสงฆ์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เวลา  ๑๕.๓๐  น. นายสมนึก  ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                       บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กับการ                                                               สนองงานคณะสงฆ์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕         


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:07 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document