รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติืพระบรมราชินีนาถ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มติที่ ๓๐๑/๒๕๕๗ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ส่วนกลางกำหนดจัด ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้งวัดในเขตปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบูรณ์ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมรายงายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 03 สิงหาคม 2014 เวลา 11:08 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document