รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่


เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗     ณ  วัดโคกมน  ตำบลโคกมน  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาวเป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ นางณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอน้ำหนาวและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกัน   ปลูกต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน  ๔๐๐  คน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 10:09 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document