รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ฯ


เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และรับสมัครฯ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10/2557  ณ  วัดวังเจริญรัตน์ หมู่ 8 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ คณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ออกบริการประชาชน และมีประชาชนตำบลบ่อไทยและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมรับการบริการ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 12:08 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document