รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ โครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ อ.หนองไผ่


เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

โดยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ  วัดน้ำเขียว  ตำบลกองทูล  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์   พระดุมทอง  สิริวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดน้ำเขียว เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ นายไพศาล  ศิลปวัฒนานันท์ นายอำเภอหนองไผ่กล่าวรายงาน คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอน้ำหนาวและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมกัน   ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน  ๖๐๐  คน


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 10:09 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document