รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และมีพิธีเปิดสนามสอบ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พระเดชพระคุณพระพิศาลพัชรกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระเถระ เข้าร่วมพิธีเปิดสนามสอบ



ในการนี้นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ข้าราชการออกตรวจสนามสอบในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสาย จำนวน  ๔  สาย ดังนี้  

สายที่ ๑ นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ออกตรวจสนามสอบในเขตอำเภอหล่มสักและหล่มเก่า

สายที่ ๒ นายธนพัฒน์  สุนประโคน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางพิชญ์สินีย์  สังข์ทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจสนามสอบในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สายที่ ๓ นายสมชาติ  สะดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจสนามสอบในเขตอำเภอศรีเทพ, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่

สายที่ ๔ นางสาวฉลองขวัญ  แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอชนแดน, อำเภอวังโป่ง

เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนิการสอบของแต่สนามสอบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:11 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document