รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน พิธีสวดมนต์ข้ามปี


เมื่อวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีสวดนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา โครงการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานสงฆ์ นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผอ.พศจ.พช นางพจนีย์  โฆษิตตานนท์ นายกพุทธสมาคม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 12:01 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document