รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน การตรวจประเมินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ (ม) ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ประชุมมอบนโยบายและตรวจประเมินการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่้บานรักษาศีล ๕ " จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีพระเดชรพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ,     พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) กล่าวรายงาน พระเดชพระคุณพระปริยัติพัชราภรณ์ รองเจ้าครธจังหวัดเพชรบูรณ์(รูปที่ ๑) พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(รูปที่ ๒) เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร นายคณีธิป  บุณยะเกตุ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสุเมธ  ธีระนิติ นายอำเภอวิเชียรบุรี นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมนึก  ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 15:08 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document