รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวกิจกรรมสำนักงาน ตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นายสมชาย  สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการฯ ตามโครงการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดที่สำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งกำหนด โดยให้ทำเกณฑืตัวชี้วัดทั้ง ๙ ตัว ในการนี้นายสมชาย  สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะได้เข้ากราบพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) และพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:05 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document