รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ข่าวสำนักพุทธ โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกนิเทศติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561

วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษา การดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมนี้ได้กราบนมัสการถวายสักการะพระมหาธนินทร์ นราสโภเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่(ม) เจ้าอาวาสวัดน้ำวิ่ง
และพระสุธีวชิราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี จากนั้นได้ลงพื้นที่วัดหนองไผ่พิทยาราม เพื่อดูสถานที่ในการเจริญพระพุทธมนต์วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้กราบนมัสการถวายสักการะพระครูวาปีพัชรานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม ด้วย

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document