รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home พุทธประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1629
2 วัยเด็ก วิโรจน์ ไผ่ย้อย 862
3 เสด็จออกผนวช วิโรจน์ ไผ่ย้อย 2032
4 ตรัสรู้ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 635
5 ปฐมเทศนา วิโรจน์ ไผ่ย้อย 643
6 ลักษณะการแสดงธรรม วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1773
7 แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1065
8 การส่งสาวกออกประกาศศาสนา วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1160
9 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นมคธ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1121
10 อุปติสสะ(พระสารีบุตร)และโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ) วิโรจน์ ไผ่ย้อย 11454
11 โอวาทปาติโมกข์ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1085
12 โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 3843
13 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นโกศล วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1446
14 ปัจฉิมกาล วิโรจน์ ไผ่ย้อย 2637
 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document