รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home พุทธประวัติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1666
2 วัยเด็ก วิโรจน์ ไผ่ย้อย 913
3 เสด็จออกผนวช วิโรจน์ ไผ่ย้อย 2082
4 ตรัสรู้ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 678
5 ปฐมเทศนา วิโรจน์ ไผ่ย้อย 689
6 ลักษณะการแสดงธรรม วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1821
7 แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1106
8 การส่งสาวกออกประกาศศาสนา วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1202
9 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นมคธ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1188
10 อุปติสสะ(พระสารีบุตร)และโกลิตะ(พระโมคคัลลานะ) วิโรจน์ ไผ่ย้อย 11936
11 โอวาทปาติโมกข์ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1122
12 โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ วิโรจน์ ไผ่ย้อย 4331
13 การประดิษฐ์พุทธศาสนา ณ แคว้นโกศล วิโรจน์ ไผ่ย้อย 1565
14 ปัจฉิมกาล วิโรจน์ ไผ่ย้อย 2768
 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document