รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" งานศาสนศึกษาและกิจการคณะสงฆ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปจำนวนพระภิกษุ-สามเณร จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา 236
2 ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง 28407
3 ข้อมูลสารสนเทศแผนกธรรม - บาลี ประจำปี ๒๕๕๖ พิชญ์สินีย์ สังข์ทอง 24438
4 เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ เครือวัลย์ ทองบุ 38800
5 ข้อมูลด้านศาสนศึกษา เครือวัลย์ ทองบุ 25158
6 แบบฟอร์มการแต่งตั้ง เครือวัลย์ ทองบุ 30277
7 แบบฟอร์มประวัติพระและสามเณร เครือวัลย์ ทองบุ 11575
 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document