รวมพลังคนไทยไม่โกง

งานสำนักพุทธฯ

Home ประกา่ศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" บูรณาการโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (ใหม่) งานศาสนสมบัติและศาสนสถาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) 2563 สมชาติ สะดา 555
2 รายชื่อวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) 2563 สมชาติ สะดา 552
3 แบบฟอร์มตราตั้งไวยาวัจกร สมชาติ สะดา 37930
4 การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป สมชาติ สะดา 15317
5 ลานวัดลานใจสายใยชุมชน สมชาติ สะดา 24186
6 ทะเบียนวัด สมชาติ สะดา 23241
7 จำนวนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมชาติ สะดา 23825
8 เเบบฟอร์มขออนุญาตสร้างวัด,ตั้งวัด,วิสุงคามสีมา วิโรจน์ ไผ่ย้อย 4137
 

เว็บไซต์สำนักพุทธจังหวัด

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง Untitled Document


เว็บสำนักพุทธฯจังหวัด Untitled Document