วันที่ 24 พ.ค.61เวลา07.00น. ณ.หอประชุม 60ปี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็น ประธานกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน พ.ค.2561

โดยมี นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์และ หัวหน้าส่วนราชการระดับ จังหวัด (ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน) ร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้มีการแนะนำตัวข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แนะนำตัวและเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานทางพระพุทธศาสนาในงานนี้ด้วย