เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีมอบพระสู่โรงเรียน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์  นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ในการนี้นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองผู้ว่าฯได้เป็นประธานมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:02 น.)