เมื่อวันเสาร์ที่  ๓  ุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถวัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ) พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ม) พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิตย์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(ธ) พระภิษุ สามเณร  นายบัณฑิต  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายธัญเทพ  หมื่นยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 14:10 น.)