กำหนดส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:05 น.)