คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งมอบถุงยังชีพจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประทานให้วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

                                              วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมคณะสงฆ์เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยนายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ        วัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ได้แก่ วัดปากห้วยขอนแก่นวัดศรีสะอาด วัดท่ากกแก วัดศรีจันทราราม วัดไพรสณฑ์ศักดารามพระอารามหลวง วัดทุ่งจันทร์สมุทร  วัดศรีสมบูรณ์ วัดลัฏฐิวนาราม วัดไตรภูมิ วัดจอมมณี และวัดศรีสมพร ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม  เมตตาประทานถุงยังชีพเพื่อมอบถวายพระภิกษุ สามเณร และวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม 
 
                                   ในการนี้ นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ถวายการแนะนำให้วัดเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเสนาสนะ หากวัดใดอาคารเสนาสนะได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารแบบคำขอรับเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย พร้อมเอกสารประกอบ รายงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,240