กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

                           วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมในภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยพระนวกะ ที่อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับบิณฑบาตรในพิธี  มีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก
                           ในการนี้ นายวิโรจน์ไผ่ย้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี และมอบหมายบุคลากรปฏิบัติพิธี และสนองงานคณะสงฆ์ครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,296