จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

                         วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๕.๓๐ น.  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                         การนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการในการประกอบพิธี และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติพิธีสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 231,052